Kiwi xanhKiwi xanh
99.00000VNĐ  105.00000VNĐ
Táo Trucape Nam Phi (Fuji)Táo Trucape Nam Phi (Fuji)
99.00000VNĐ  49.50000VNĐ
Kiwi vàng New ZealandKiwi vàng New Zealand
249.00000VNĐ  199.00000VNĐ
Táo Fuji Hàn Quốc (Táo Tiến Vua)Táo Fuji Hàn Quốc (Táo Tiến Vua)
99.00000VNĐ  79.00000VNĐ
Táo đỏ Mỹ (Red Delicious)Táo đỏ Mỹ (Red Delicious)
99.00000VNĐ  59.00000VNĐ
Nho xanh không hạt Stella Bella MỹNho xanh không hạt Stella Bella Mỹ
199.00000VNĐ  159.00000VNĐ
Nho đen không hạt MỹNho đen không hạt Mỹ
139.00000VNĐ  99.00000VNĐ
Táo Koru New ZealandTáo Koru New Zealand
119.00000VNĐ  99.00000VNĐ