Hồng

Hồng là loại Trái cây nhập khẩu từ Hàn Quốc
Bao gồm có hồng khô, hồng quả tươi