Cam

Cam là loại Trái cây nhập khẩu rất được ưa chuộng. Bởi những đặc điểm: nhiều nước, thơm, tép mọng và giòn.
Bao gồm các loại: cam vàng úc, cam vàng nam phi, cam ruột đỏ úc, cam ruột đỏ nam phi, cam mỹ,…